DC s.r.o. - súkromné detské centrum a škôlka MaxiMax
USE TRANSLATOR
Video pozvánka do škôlky MaxiMax

O škôlke Babyfun (predtým MaxiMax)


Naša škôlka Babyfun - škôlka v pohybe sa zameriava na individualitu dieťatka a jeho celostný, harmonický a edukačný rozvoj v zmysle výchovno-vzdelávacích plánov a moderných edukačných metód.
Opierame sa o filozofiu Babyfun - vzdelávanie a pohybové aktivity s prvkami angličtiny, kde každé dieťatko je s láskou vzdelávané a pohybovo zdatné.

V našej škôlke Babyfun - škôlke v pohybe každý deň cvičíme, tancujeme, športujeme, prekonávame prekážky, používame množstvo pohybových a športových pomôcok.

Ponúkame krásne, moderné a veľkorysé priestory, v ktorých sa dieťa cíti príjemne, bezpečne a s radosťou do škôlky prichádza. Škôlka ponúka individuálny priestor na hru, pohyb, zábavu, edukáciu, umelecké a kreatívne vzdelávanie, získavanie nových poznatkov, oddych a pobyt na čerstvom vzduchu na krásnom zariadenom detskom ihrisku škôlky.

Ponúkame zdravú a harmonicky vyváženú stravu z čerstvých surovín - zdravú desiatu, každý deň čerstvé ovocie (ovocné misky s rôznym ovocím) a zeleninu, zdravý a vyvážený obed a chutný olovrant.

Pitný režim je zabezpečený formou filtrovanej čistej vody alebo nesladeného čaju.
V našej škôlke každý deň vítajú deti odborne vzdelané pani učiteľky s úsmevom na tvári, s veľkým srdcom a dušou anjela, s otvorenou náručou pripravenou kedykoľvek pomojkať, zároveň s akčnou povahou, pohybovo a kreatívne nadané a so zmyslom pre poriadok a dodržiavanie pravidiel.

Ponúkame podnetné, zaujímavé a príjemné prostredie, kde vládne príjemná, láskavá a veselá atmosféra a kde deti sú ŠŤASTNÉ, INTELIGENTNÉ, SO SLUŠNÝM SPRÁVANÍM a POHYBOVO VYBLÁZNENÉ :-).

Organizačné formy dňa v našej škôlke zahŕňajú nasledujúce činnosti: hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku, odpočinok, záujmové činnosti a činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie a iné).

Pri zistení intelektového, umeleckého, športového alebo praktického nadania dieťaťa v týchto oblastiach, ďalej odborne rozvíjame jeho danosti a prednosti.

Vaše dieťa má u nás možnosť navštevovať krúžky, ako sú umelecký, tanečný, či krúžok anglického jazyka, ktorého výučba prebieha naratívnym (prirodzeným) spôsobom. 

Nezáväzná prihláška do škôlky

V prípade, že sme Vás oslovili našou jedinečnosťou a starostlivosťou o vaše deti, vyplňte nasledovný formulár a my Vás budeme obratom kontaktovať.

Meno a priezvisko rodiča:
Meno dieťaťa (detí):
Adresa:
Mobil:
Email:
Počet detí na prihlásenie:
Vek dieťaťa/detí:
Dátum narodenia dieťaťa/detí
Dátum nástupu:
Vyznačte požadovanú starostlivosť:
Poznámka

Starostlivosť o deti zahŕňa:

  • vzdelávanie pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov
  • odborné konzultácie
  • didaktické pomôcky
  • posteľnú bielizeň, uteráčiky a ich výmenu
  • hygienické potreby
  • pitný režim

  • pohybové a vzdelávacie aktivity podľa filozofie Babyfun