DC s.r.o. - súkromné detské centrum a škôlka MaxiMax
USE TRANSLATOR
Video pozvánka do škôlky MaxiMax

Adaptačný program

Škôlka MaxiMax
vypracovaný adaptačný program, aby prechod dieťaťa z domáceho prostredia do prostredia škôlky nebol vôbec pre dieťa a jeho rodičov stresujúci.

Adaptačný program sa skladá z aktivít predadaptačného a adaptačného obdobia, ktoré sú nasledovné: 

Predadaptačné obdobie: Je to čas od zápisu dieťaťa do začiatku pravidelnej dochádzky do škôlky. V tomto období má dieťa možnosť oboznámiť sa s prostredím škôlky. Rodič si môže dohodnúť návštevu s dieťaťom v čase pobytu vonku alebo v triede v čase hier.

Adaptačné obdobieZačína prvým dňom pravidelnej dochádzky do škôlky MaxiMax a je bez účasti rodiča. Postupnosť oboznamovania sa dieťaťa s aktivitami v škôlke MaxiMax je rozložená v prvých 5 dňoch tak, aby časové navyšovanie pobytu bolo pre dieťa motivujúce a bezstresové.

Adaptačný pobyt dieťaťa prebieha pozvoľna, pričom je samozrejmé, že individualita každého dieťaťa je pre nás prvoradá pri korigovaní dĺžky adaptačného plánu ohľadne skrátenia, prípadne predĺženia adaptačného obdobia.

Faktory sťažujúce adaptáciu dieťaťa nájdete v sekcii "Články".