DC s.r.o. - súkromné detské centrum a škôlka MaxiMax
USE TRANSLATOR

Adaptačný program

Škôlka Babyfun
vypracovaný adaptačný program, aby prechod dieťaťa z domáceho prostredia do prostredia škôlky nebol vôbec pre dieťa a jeho rodičov stresujúci.

Adaptačné obdobie u nás prebieha veľmi citlivo, podľa individuálnych potrieb dieťaťa, čo zaručuje bezstresové a postupné začlenenie sa dieťaťa do každodenných aktivít v škôlke Babyfun.

Adaptačný program sa skladá z aktivít predadaptačného a adaptačného obdobia, ktoré sú nasledovné: 

Predadaptačné obdobie: Je to čas od zápisu dieťaťa do začiatku pravidelnej dochádzky do škôlky. V tomto období má dieťa možnosť oboznámiť sa s prostredím škôlky. Rodič si môže dohodnúť návštevu s dieťaťom v čase pobytu vonku alebo v triede v čase hier.

Adaptačné obdobieZačína prvým dňom pravidelnej dochádzky do škôlky Babyfun a je bez účasti rodiča. Postupnosť oboznamovania sa dieťaťa s aktivitami v škôlke Babyfun je rozložená v prvých 5 dňoch tak, aby časové navyšovanie pobytu bolo pre dieťa motivujúce a bezstresové.

Adaptačný pobyt dieťaťa prebieha pozvoľna, pričom je samozrejmé, že individualita každého dieťaťa je pre nás prvoradá pri korigovaní dĺžky adaptačného plánu ohľadne skrátenia, prípadne predĺženia adaptačného obdobia.

Faktory sťažujúce adaptáciu dieťaťa nájdete v sekcii "Články".