DC s.r.o. - súkromné detské centrum a škôlka MaxiMax
USE TRANSLATOR

Odborné a systematické vzdelávanie detí

V škôlke Babyfun je vyučovacím jazykom slovenčina. Zameriavame sa aj na prirodzené používanie základov angličtiny. Výchova a vzdelávanie sa realizuje podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Hlavné témy programu:

  • podporovať celoosobnostný rozvoj dieťaťa,
  • aktivovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, vedomia a poznania, emocionality a sociability,
  • rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách,
  • pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie.