DC s.r.o. - súkromné detské centrum a škôlka MaxiMax
USE TRANSLATOR
Video pozvánka do škôlky MaxiMax

Výchovné, pedagogicko-psychologické odborné poradenstvo, i pre verejnosť

Vieme vám pomôcť, ak Vaše dieťa vykazuje nasledovné prejavy a formy správania:

 • nevie akceptovať autoritu dospelého
 • selektívne akceptuje autoritu dospelého
 • nevie akceptovať pravidlá
 • ubližuje fyzicky iným deťom/dospelým
 • ubližuje fyzicky sebe
 • nevie kooperovať s iným dieťaťom/ deťmi
 • nevie sa zmysluplne a tvorivo hrať ani samo ani v interakcii s inými deťmi
 • je hyperaktívne/ hypoaktívne
 • je konfliktné, sebecké, úzkostné, precitlivelé, plačlivé, bojazlivé, samotárske, hysterické a pod.)
 • nevie si osvojiť správne stravovacie návyky
 • je nekomunikatívne
 • vynucuje si neprimerane pozornosť (plače, vrieska, skáče do reči, kope, bije, hryzie, hádže hračky a pod.)

Prebieha to nasledovne:

 • na základe telefonického dohovoru na čísle 0904 03 45 82 si dohodnete termín konzultácie
 • konzultácie sa realizujú v dopoludňajších hodinách v pracovných dňoch
 • prvá konzultácia prebieha bez účasti dieťaťa iba rodič/ rodičia
 • na druhú konzultáciu prichádza rodič/ rodičia s dieťaťom
 • nasleduje diagnostika a nastavenie výchovných a podporných stratégii

Hodina konzultácie 20 Eur