USE TRANSLATOR
Video pozvánka do škôlky MaxiMax

Výnimočná škôlka MaxiMax v Bratislave

je súkromné predškolské zariadenie, ktoré poskytuje kvalitné, odborné a systematické vzdelávanie a starostlivosť deťom vo veku od 2 do 7 rokov, s možnosťou vykonania odbornej individuálnej diagnostiky dieťaťa.

 • U nás nájdete:

 • celoosobnostný rozvoj a formovanie jedinečnosti dieťaťa
 • individuálny prístup, s možnou individuálnou diagnostikou dieťaťa
 • výchovné a pedagogicko/psychologické odborné poradenstvo deťom i dospelým
 • pomôžeme vám eliminovať špecifické prejavy a formy správania dieťaťa
 • zdravú stravu z čerstvých surovín ako aj bezlepkovú a bezlaktózovú, či vegetariánsku alebo diabetickú
 • nové a veľkorysé priestory s podlahovým kúrením v celom interiéry
 • moderné a voňavé zariadenie s neustálou dezinfekciou a recykláciou vzduchu
 • pútavý zatrávnený exteriér, s pieskoviskom, preliezkou, hojdačkou, nafukovacím skákacím hradom, bazénikom a s plánovaným dopravným ihriskom
 • triedy pre 2-4 ročné a 5-7 ročné deti
 • celoročný nástup a rezerváciu miest

 • Zariadenie škôlky MaxiMax

 • Zariadenie v novopostavenom bytovom komplexe s názvom Svornosť, s vyhrievanou podlahou v celom interiéry, s neustálou dezinfekciou a recykláciou vzduchu, spĺňa zákonom stanovené prísne hygienické a bezpečnostné normy.
 • Interiér má veľkorysú rozlohu a je ergonomicky a dispozične usporiadaný tak, aby všetky zóny - zóny vzdelávacích a hrových aktivít, zóna oddychu, stravovacia zóna a sociálna zóna - mali svoj samostatný priestor a vzájomne sa nerušili.
 • Exteriér je celý oplotený a zatrávnený. Jeho súčasťou je pieskovisko, preliezka a hojdačka, nafukovací skákací hrad, bazénik, čo poskytuje deťom dostatočný a bezpečný priestor na pohybové a hrové aktivity.
 • Týmto je zabezpečený maximálny komfort a bezpečnosť pri všetkých činnostiach detí.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: