USE TRANSLATOR
Video pozvánka do škôlky MaxiMax

O škôlke MaxiMax


 • Filozofiou škôlky a detského centra MaxiMax je návrat k tradičnej škôlke, v ktorej sa dieťa cíti dobre, bezpečne a s radosťou do nej prichádza. Má dostatočný individuálny priestor na hru, pohyb, vzdelávanie, získavanie nových poznatkov, pobyt na čerstvom vzduchu, spánok a pochutná si na chutnom a zdravom jedle z čerstvých surovín.

  Dosiahli sme to podnetným, zaujímavým a príjemným prostredím, v ktorom vládne príjemná, láskavá a veselá atmosféra, kde deti sú šťastné, a komplexným individuálnym prístupom, profesionálnym vzdelávacím programom, odborným personálom a tiež zdravou kuchyňou.

  Organizačné formy dňa v našej škôlke zahŕňajú nasledujúce činnosti: hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku, odpočinok, záujmové činnosti a činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie a iné).
 
 • Samozrejmosťou a našou (na trhu nie bežnou) špecializáciou sú: pedagogická diagnostika, psychologické poradenstvo, testy školskej zrelosti, logopedická starostlivosť, a u detí s odloženou školskou dochádzkou aj vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu.

  Pri zistení intelektového, umeleckého, športového alebo praktického nadania dieťaťa v týchto oblastiach, ďalej odborne rozvíjame jeho danosti a prednosti.

  Vaše dieťa má u nás možnosť navštevovať krúžky, ako sú umelecký, pohybový, či krúžok anglického jazyka, ktorého výučba prebieha naratívnym (prirodzeným) spôsobom. 
 • Adaptačné obdobie u nás prebieha veľmi citlivo, podľa individuálnych potrieb dieťaťa, čo zaručuje bezstresové a postupné začlenenie sa dieťaťa do každodenných aktivít v škôlke MaxiMax.

 • Nezáväzná prihláška do škôlky

 • V prípade, že sme Vás oslovili našou jedinečnosťou a ponúkaným systematickým odborným vzdelávaním pre deti a starostlivosti o ne, vyplňte nasledovný formulár a my Vás budeme obratom kontaktovať.

Meno a priezvisko rodiča:
Meno dieťaťa (detí):
Adresa:
Mobil:
Email:
Počet detí na prihlásenie:
Vek dieťaťa/detí:
Dátum narodenia dieťaťa/detí
Dátum nástupu:
Vyznačte požadovanú starostlivosť:
Celodenná (400 € / mesiac)
Poldenná (350 € / mesiac)
Poznámka
   

 • Školné zahŕňa:

 • vzdelávanie pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov
 • odborné konzultácie
 • krúžky športové, umelecké i jazykové, divadelné predstavenia a bohatý voľnočasový celodenný program
 • didaktické pomôcky
 • posteľnú bielizeň, uteráčiky a ich výmenu
 • hygienické potreby

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: