USE TRANSLATOR
Video pozvánka do škôlky MaxiMax


Adaptačný program

Škôlka MaxiMax
vypracovaný adaptačný program, aby prechod dieťaťa z domáceho prostredia do prostredia škôlky nebol vôbec pre dieťa a jeho rodičov stresujúci.

  • Adaptačný program sa skladá z aktivít predadaptačného a adaptačného obdobia, ktoré sú nasledovné: 

  • Predadaptačné obdobie: Je to čas od zápisu dieťaťa do začiatku pravidelnej dochádzky do škôlky. V tomto období má dieťa možnosť oboznámiť sa s prostredím škôlky. Rodič si môže dohodnúť návštevu s dieťaťom v čase pobytu vonku alebo v triede v čase hier.
  • Adaptačné obdobieZačína prvým dňom pravidelnej dochádzky do škôlky MaxiMax a je bez účasti rodiča. Postupnosť oboznamovania sa dieťaťa s aktivitami v škôlke MaxiMax je rozložená v prvých 5 dňoch tak, aby časové navyšovanie pobytu bolo pre dieťa motivujúce a bezstresové.
  • Adaptačný pobyt dieťaťa prebieha pozvoľna, pričom je samozrejmé, že individualita každého dieťaťa je pre nás prvoradá pri korigovaní dĺžky adaptačného plánu ohľadne skrátenia, prípadne predĺženia adaptačného obdobia.
  • Faktory sťažujúce adaptáciu dieťaťa nájdete v sekcii "Články".
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: